REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1. REKISTERINPITÄJÄ
T:mi KauneushoitolaFirette
Sarvimäentie 3, 04200 Kerava
p: 09-2423 181, firette@elisanet.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Anne Lukkarila
Sarvimäentie 3, 04200 Kerava
p: 09-2423 181, firette@elisanet.fi

3. REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
a) asiakassuhteen ylläpito
b) markkinointi (asiakkaan luvalla)

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
a) - nimi
- yhteystiedot ( puh.nro, s-posti )
- hoitotilanteessa myös syntymävuosi sekä mahdolliset allergiat ja sairaudet kontraindikaatioiden selvittämiseksi
b) - nimi
- yhteystiedot ( s-posti, osoite )

6. SÄÄNNÖNMUKAIST TIETOLÄHTEET
Tiedot kerätään henkilöltä itseltään

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Ei

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEEt
a) Manuaalinen aineisto
- Säilytetään lukitussa tilassa. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.
b) ATK:lla käsiteltävä tieto
- Sähköinen ajanvaraus sekä kotisivut ovat Fonecta Oy:n ylläpitämät